Pachete de lucru

Work-packages

acestui pachet de lucru este de a asigura implementarea eficientă a tuturor activităților proiectului, precum și de a garanta managementul financiar. Acest pachet de lucru include, pe lângă altele, și activități legate de asigurarea calității, evaluarea externă sau exploatarea și sustenabilitatea acestui proiect.

Obiectivele fiecărei Coaliții Locale sunt asigurarea implicării în studiu, facilitarea înțelegerii grupului cultural, demistificarea rolului jucat de cercetător, consolidarea încrederii și a unui mediu bazat pe cooperare, colectarea și examinarea datelor. În colaborare, fiecare Grup de lucru pe teren (Parteneriatul Cercetare-Comunitate) va identifica și recruta un grup nucleu al principalilor factori cheie interesați de și cu expertiză pe acest subiect (ex: profesori, furnizori de servicii publice, lideri ai comunității rome, factori decidenți). Fiecare Coaliție Locală va fi compusă din aproximativ 10-15 membri, incluzând aici și partenerii.

 

Această cartografiere va fi realizată de Grupurile de Lucru pe Teren împreună cu coalițiile locale din fiecare context. Activitățile necesare pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt următoarele: a) treceri în revistă ale planurilor și programelor de la nivel național, regional și local, pentru a identifica acțiunile necesare pentru prevenirea maternității timpurii/în adolescență și/sau pentru a împuternici fetele rome (și alte subiecte conexe); și b) interviuri cu actorii principali din comunitate care implementează/adaptează activități non-instituționalizate care nu sunt incluse în trecerea în revistă anterior menționată. Fiecare partener de cercetare va folosi software-ul numit Atlas-ti pentru a transcrie interviurile și a realiza analiza de conținut. Fiecare Coaliție Locală va dezvolta un protocol pentru a determina dacă resursele identificate au caracter de împuternicire/ abilitare (empowerment) sau nu.

 

Cel puțin 10 relatări vor fi colectate de la femei adulte rome cu privire la sentimentul lor de a fi valoroase (mattering) și în raport cu justiția reproductivă. Partenerii din comunitate vor realiza interviuri individuale și focus-grupuri pentru a aduna aceste istorii personale. Apoi, Grupul de cercetare din fiecare context geografic va realiza transcrieri ale interviurilor, precum și o analiză de conținut a acestor date (cu ajutorul software-ului Atlas-ti).

Identificarea va fi realizată de către partenerul lider al acestui pachet de lucru – susținut de restul Partenerilor de Cercetare – și va permite explorarea literaturii de specialitate cu privire la CAPFR, în legătură cu împuternicirea sentimentului de valoare personală/ importanță (mattering) și justiția reproductivă , precum și cu alte subiecte conexe identificate în timpul activităților anterioare  din cadrul acestui proiect. Această trecere în revistă va urma protocoalele propuse de către Arksey și Maley (2005) și Colquhoun et al. (2004) și va include patru baze de date: PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus and PsycINFO.

 

Informația rezultată din activitățile anterioare va permite crearea unui set de instrumente online disponibil pe website-ul proiectului, care va aduna rezultatele de identificare ale activităților anterioare de abilitare din fiecare context în parte. Aceste instrumente vor fi coordonate de către Partenerul Lider realizate prin colaborare între Partenerii.

biectivul este acela de a implica fetele rome în procesul de dezvoltare a gândirii critice, consolidarea recomandărilor, precum și militarea pentru importanța justiției reproductive. Acest pachet de lucru va fi condus de către Universitatea din Sevilla și va include dezvoltarea următoarelor activități:

În fiecare situație, partenerul din comunitate, împreună cu membrii Coaliției Locale vor identifica și selecta un număr de trei femei din cadrul comunității rome în vederea pregătirii lor ca facilitatori. Este necesar ca aceste femei să fie persoane care locuiesc în comunitatea locală, preferabil membre ori parte din aparatul administrativ al organizației partenere din comunitate – cu excepția mamelor fetelor participante. În acest mod, vom asigura întărirea poziției partenerului local în cadrul fiecărei comunități locale. Facilitatorii vor avea rolul de a ghida procesele CAPFR, de a încuraja participarea fetelor de etnie romă, de a lua decizii împreună cu acestea, de a valoriza diferitele opinii și idei ale fetelor, de a preveni biasurile culturale, de a acumula capacitatea de a influența cadrul local precum și de a asigura rolul de legătură între fetele rome, coaliția locală și comunități. Partenerul principal va dezvolta un pachet de pregătire pentru facilitatori, având drept ghidare structura și recomandările furnizate în cadrul Community Tool Box. Aceasta este o resursă online dezvoltată de Centrul pentru Sănătate și Dezvoltare Comunitară (Universitatea din Kansas) ce are drept scop dezvoltarea inițiativei, pregătirea și formarea în sfera organizării pentru dezvoltarea comunității. În acest scop, se va folosi și adapta pachetul de pregătire care va fi prezentat de-a lungul unei sesiuni de trei ore. După fiecare sesiune CAPFR, facilitatorii vor participa la o întâlnire cu membrii Grupului de Lucru pe Teren pentru follow up; de asemenea, aceștia vor menține contactul via telefon mobil sau e-mail pentru situații viitoare.

20-25 de tinere fete de etnie romă vor fi selectate în fiecare context. Fiecare Grup de Lucru pe Teren și Coaliție Locală vor adapta metoda de selecție contextelor lor. Criteriile de selecție vor fi flexibile pentru adaptarea la realitatea contextului în care se desfășoară activitatea. Ca o sugestie generală, tinerele fete ar trebui: să fie între 10 și 14 ani, să se identifice ca aparținând etniei rome, să nu aibă copii, să nu fie însărcinate, să frecventeze școala, să aibă abilități potențiale de conducere neexploatate, precum și abilități de lucru în echipă, să aibă origine națională sau străină. Fetele de etnie romă vor fi identificate cu ajutorul consilierilor și al cadrelor didactice din școli, părințiilor, rețelei Coaliției Locale, furnizorilor de servicii publice și organizațiilor comunitare pentru sprijinul etniei rome.

Va fi organizată o sesiune inițială pentru a invita părinții și alți adulți semnificativi pentru fete selectate (respectiv, cadre didactice, femei de etnie romă care au participat la pachetul de lucru 2.3. etc., femei cu statut cheie în comunitatea romă). În această sesiune, Grupul de Lucru pe Teren și facilitatorii vor explica proiectul, părinților tinerelor fete de etnie romă li se va cere acordul pentru participarea acestora, și toți participanții vor fi rugați să susțină activitățile proiectului. În acest sens, de-a lungul proiectului, în fiecare context geografic se vor organiza întâlniri lunare cu adulții semnificativi pentru a construi colaborarea, a asigura implementarea și pentru a reflecta asupra procesului.

 

Photovoice oferă indivizilor un aparat de fotografiat cu ajutorul căruia să documenteze vocile și viziunile asupra punctelor forte ale comunității și resurselor acesteia. Această activitate implică:

 

  1. a) Dezvoltarea capacității fetelor de etnie romă de a prezenta propriile lor narațiuni și de a identifica obiective pentru viitor. Fetele participante vor fi instruite de către facilitatori, sub supervizarea Grupului de Lucru pe Teren asupra aspectelor de natură tehnică și etică în folosirea Photovoice, lucrând în echipă și dezvoltându-și capacitatea de prezentare a propriilor narațiuni. Această formare se va desfășura de-a lungul unor ședințe de 2 ore, pe parcursul a două săptămâni. Tuturor fetelor li se va oferi câte un aparat de fotografiat. Pe parcursul a 3 săptămâni de ședințe săptămânale cu durata de 2 ore, fetele participante se vor aduna pentru activități la fața locului și vizite pe teren pentru a întâlni și interacționa cu diferite femei de etnie romă cu rol cheie în comunitate. De-a lungul acestor sesiuni și experiențe, fetele de etnie romă vor reflecta și dialoga cu privire la valorile lor, asupra faptului de a deveni femei, despre viziunea asupra viitorului lor și a felului cum vor fi ele atunci, precum și despre trasarea unor obiective pe termen scurt și lung pentru obținerea acestei viziuni. Pentru aceasta, fetele vor face fotografii prin intermediul cărora vor exprima aceste aspecte. Facilitatorii vor asista tinerele fete de etnie romă de-a lungul acestei sarcini și le vor adresa întrebări de încadrare pentru a dezvolta cu succes activitatea. În următoarele sesiuni săptămânale cu durata de 2 ore pe parcursul a 3 săptămâni și desfășurate în grupuri mici conduse de facilitatori, fiecare fată va prezenta fotografiile realizate împreună cu reflecțiile sale. În continuare, aceste fotografii și reflecții vor fi împărtășite tuturor celorlalte fete de etnie romă care vor oferi părerile lor. Facilitatorii vor încuraja fetele să identifice factorii de risc contextuali și culturali care pot aduce provocări cu privire la justiția lor reproductivă și obiectivele lor de viață (o astfel de provocare fiind spre exemplu, maternitatea în adolescență). În final, în fiecare context vor fi organizate expoziții Photovoice prin colaborarea Grupului de Lucru pe Teren, Coaliției Locale și a facilitatorilor, pentru a împărtăși și dezbate cu restul comunității, timp de o săptămână, în legătură cu reflecțiilor fetelor rome. 
  2. b) Consolidarea cunoștințelor asupra justiției reproductive a tinerelor fete de etnie romă. Într-o ședință săptămânală, cu durata de 2 ore, fetele vor fi instruite de facilitatori – supervizați de Grupul de Lucru pe Teren – cu privire la analiza tematică și adaptarea jocurilor disponibile în literatură. Pe parcursul unor întâlniri săptămânale cu durata de 2 ore, timp de 3 săptămâni, fetele vor lucra în grupuri mici și vor identifica mesaje cheie în legătură cu justiția reproductivă – din activitatea precedentă – și le vor grupa. În următoarele trei sesiuni, toți participanții vor împărtăși, clasifica și eticheta aceste mesaje.

Metoda urmată este aceeași precum în activitatea 3.3.c. dar accentul este pus asupra recomandărilor și acțiunilor pe care diferitele persoane interesate din comunitate (respectiv, fetele de etnie romă, persoanele cu decizie politică, părinți, profesori, alți prestatori de servicii, adulți semnificativi etc.) ar trebui și ar putea să le facă pentru a împuternici tinerele fete de etnie romă cu privire la justiția reproductivă.

Activitățile de advocacy vor ajuta fetele de etnie romă să dezvolte un rol activ în conceptualizarea cu privire la justiția reproductivă în fața principalilor factori cheie din comunitate. Aceștia din urmă vor dezvolta o conștientizare asupra problemelor și vor facilita resurse în această direcție. În primul rând, în fiecare context, Grupul de Lucru pe Teren va organiza o întâlnire comună între fetele de etnie romă, facilitatori și Coaliția Locală pentru a împărtăși și discuta provocările și recomandările din activitățile 3.3. și 3.4. Ca rezultat, se vor elabora în fiecare context, ghidurile locale pentru împuternicirea (empowerment) fetelor de etnie romă cu privire la justiția reproductivă, iar un document final va însuma toate ghidurile locale. Fetele de etnie romă împreună cu facilitatorii vor dezvolta activități de networking precum întâlniri, participare media, performanțe, mentorat între egali (peer-mentoring) etc. cu principalele părți interesate și alte fete de etnie romă din comunitățile lor. Expozițiile finale CAPFR vor fi organizate în fiecare context în jurul diferitelor locații din comunitate (spre exemplu, centrul civic, școli, străzi, consiliul municipal etc.) pentru a împărtăși preocupările fetelor de etnie romă și recomandările cu privire la împuternicirea lor în legătură cu justiția reproductivă. În final, 2-3 fete de etnie romă din fiecare context vor fi invitate la Conferința Finală pentru a-și împărtăși experiențele, a prezenta rezultatele și a stabili contacte cu ceilalți participanți. Acestea vor călători cu permisiunea părinților lor și vor și însoțite și supravegheate de către unul dintre facilitatori.

Pachetul de lucru 4 va fi condus de către Trust for Social Achievement și condus de către Grupurile de Lucru pe Teren. Partenerii cercetători se vor ocupa să formeze partenerii din comunitate și facilitatorii pentru evaluarea procesului CAPFR, implementării și rezultatelor acestuia. Acest proces se focalizează puternic pe dezvoltarea capacității de evaluare a partenerilor din comunitate. Activitățile incluse sunt:

Partenerul care coordonează pachetul de lucru 4 va elabora un Ghid de instruire pe care partenerii cercetători îl va folosi pentru a instrui partenerii din comunitate și facilitatorii. Acest ghid va fi actualizat și adaptat din resursele propuse în Community Tool Box pentru evaluarea CAPFR.

Într-o sesiune de 2 ore partenerii cercetători vor instrui evaluatori din fiecare context cu privire la adaptarea și dezvoltarea ghidului. Partenerii cercetători vor monitoriza evaluatorii în timpul evaluării.

Evaluarea se va face la 3 niveluri:

  1. a) Evaluarea Procesului CAPFR va presupune gradul în care activitățile de planificare și logistice  necesare au fost luate în considerare pentru stabilirea și desfășurarea CAPFR. Spre exemplu: dacă CAPFR a fost bazat pe o resursă dezvoltată în pachetul de lucru 1; dacă CAPFR a fost ajustat pentru calendarul stabilit; dacă resursele și structurile necesare pentru CAPFR au fost prevăzute în prealabil; dacă a fost susținut în mod activ de către comunitate; dacă a fost stabilit un proces de monitorizare; dacă obstacolele au fost identificate și s-au luat în considerare strategii pentru a le preveni; dacă include alte acțiuni dezvoltate de către comunitate atât pentru combaterea procesului de discriminare cu privire la maternitatea în rândul adolescentelor de etnie romă cât și a altor posibile surse de discriminare etc.

 

  1. b) Evaluarea implementării CAPFR. Un accent special va fi stabilit cu privire la evaluare: cum au fost identificați și selectați facilitatorii și fetele de etnie romă; satisfacția lor cu privire la proces; modul în care au fost implicați în acțiuni; cum au fost instruiți și cum a fost asigurată continuitatea participării lor.


c) Evaluarea rezultatelor CAPFR. Această evaluare va analiza rezultatele și consecințele CAPFR în rândul participanților (respectiv, fetele de etnie romă și facilitatorii) la începutul și la finalul proceselor. Un accent special va viza evaluarea rețelelor personale ale fetelor, numărul de expoziții organizate și impactul lor asupra comunității, evoluția conștientizării fetelor de etnie romă cu privire la justiția reproductivă. În cazul facilitatorilor implicați, vor fi măsurate, printre alte aspecte, capacitatea lor de a conduce grupuri mici de lucru cu fetele de etnie romă, precum  și abilitatea de a rezolva conflicte.

Principalul obiectiv ale acestui pachet de lucru este acela de a disemina informația despre activitățile implementate și rezultatele obținute pe durata proiectului. Toate eforturile de comunicare vor fi folosite pentru a anunța și însoți reperele-cheie ale proiectului și vor fi direcționate către fiecare grup țintă, după cum se reflectă în fiecare pachet de lucru. Prin urmare, acest pachet de lucru nu este adresat doar partenerilor de proiect pentru conceperea unei strategii pentru a face vizibile produsele proiectului, ci și tuturor factorilor cheie, pentru a obține sprijinul lor la diferite niveluri: participarea la diferite activități ale proiectului, diseminarea rezultatelor proiectului, obținerea sprijinului normativ, suportul public etc.

Acest pachet de lucru include dezvoltarea următoarelor activități:

5.1. Elaborarea unei strategii de diseminare și comunicare.

5.2. Raportarea activităților de diseminare și comunicare.

5.3. Dezvoltarea și întreținerea unui website al proiectului.

5.4. Prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul unor conferințe naționale și internaționale.

5.5. Depunerea unor manuscrise științifice.

5.6. Organizarea Conferinței Finale ROMOMATTER.

5.7. Dezvoltarea unei sinteze cu recomandări de combatere a discriminării mamelor adolescente de etnie romă.