Metodologie

ROMOMATTER se bazează pe principiile și instrumentele proceselor de Participatory Action Research (Cercetare Acțiune Participativă), care implică abordări discursive, bazate pe dovezi și sunt concepute prin colaborare între experți multidisciplinari. Această metodologie le oferă participanților puterea reală de a influența deciziile care le afectează viața, integrând totodată cele mai bune dovezi disponibile. Această abordare a fost folosită, de exemplu, în evaluarea componentei de sănătate a strategiei naționale de integrare a romilor în Spania, iar variante ale sale au fost folosite la nivel local în cartierul Polígono Sur (Sevilla).  CAPFR este cea mai potrivită metoda pentru ROMOMATTER deoarece:

  • Este ghidată de nevoile și resursele tinerilor din comunitate, oferindu-le voce celor mai tăcute grupuri pentru a-și identifica nevoile și a își susține drepturile, fiind ghidați de punctele lor forte și modelele culturale.
  • Va fi implementată în toate fazele proiectului prin alianțe între agenții comunitari importanți și cercetători.
  • Necesită utilizarea unor strategii precum: observație participativă, procese de formulare a problemei prin modalități creative, biografie, autobiografie, mărturii, note de teren, analiză documentară secundară, totul cu scopul de a dezvolta o înțelegere profundă a contextelor geografice, modului de folosire a spațiilor, rolului resurselor comunitare etc.
  • Direcționează acțiunile transformative promovate de justiția socială pentru tineri și de către aceștia, acordându-le puterea de a decide și implementa aceste acțiuni, permițându-le totodată să le ajusteze nevoilor și caracteristicilor locale.
  • Generează procese care monitorizează și combat discriminarea, rasismul și sexismul în cercetare/acțiune prin revizuiri constante în procesul de luare a deciziilor.
  • Se angajează să realizeze un bilanț, să asigure sustenabilitatea și îmbunătățirea calității. Acest lucru presupune procese și indicatori care permit observarea funcționalității inițiativelor dezvoltate și mobilizează eficientă resursele disponibile.

Plan de lucru – Structura și complementaritatea pachetelor de lucru

Figure 1. Work plan overview