МЕТОДОЛОГИЯ

ROMOMATTER се основава на принципи и инструменти на Изследването през участие, проектирани съвместно между мултидисциплинарни експерти на множество нива, които включват базирани на доказателства подходи и дискурсивни подходи. Тази методология дава реална сила на участниците да влияят на решения, засягащи живота им, като в същото време включват най-добрите налични доказателства. Този подход е използван например при оценката на здравния компонент на националната стратегия за интеграция на ромите в Испания и на нейните адаптации на местно ниво в област Полигоно Сур (Севиля). Изследването през участие с ромски момичета (RGPAR) е най-подходящият метод за ROMOMATTER, защото:

 
  • Той се ръководи от потребностите и ресурсите на младежите в общността, като дава глас на най-уязвимите групи да идентифицират своите нужди и да се застъпват за своите права, водени от собствените си силни страни и културни модели.
  • Той ще се осъществява съвместно от заинтересовани представители на общността и изследователи във всички фази на проекта.
  • Изисква използването на стратегии като: включено наблюдение, процеси за идентифициране на проблеми чрез творчески средства, биография, автобиография, писане на препоръки, записки от теренна работа и вторичен документален анализ, за да се развие дълбоко разбиране за географските контексти, използването на пространства и ролята на ресурсите на общността и т.н.
  • Насочва трансформативните действия, произтичащи от социалната справедливост за и от младите хора, като им предоставя право да решават и осъществяват действия и същевременно ги учи, какда ги адаптират към техните нужди и местните характеристики.
  • Генерира процеси, които следят и се борят с дискриминацията, расизма и сексизма при изследване / действие чрез продължаващо преразглеждане на вземането на решения.

  • Той е фокусиран върху правене на критична равносметка, гарантиране на устойчивост и подобряване на качеството. Това включва процеси и индикатори, които позволяват наблюдение на функциите на разработените инициативи и ефективното използване на наличните ресурси.
Работен план – Структура и допълване на работните пакети:

Work plan - Structure and complementarity of the work packages:

Figure 1. Work plan overview