Открийте RoMOMatteR

Овластяване на ромски момичета

RoMOMatteR е международен проект, който има за цел да се бори с дискриминацията, като овластява ромски момичета да изградят собствена визия за бъдещето си и да осъзнаят правото си на избор кога искат и са готови да станат майки.

Нашата работа

Идентификация

На психосоциалните модели в различни страни, които карат момичетата от ромски произход да станат майки.

Задълбочен анализ

На дискриминационните механизми, които съществуват в участващите страни и как те влияят върху решенията на ромските момичета относно майчинството.

Създаване на пространства

За ромските момичета и заинтересованите участници да идентифицират своите нужди и силни страни и да предприемат действия.

Изграждане на общности

Създаване на чувство за общност, като същевременно се популяризира идеята за репродуктивнаи права в публичните услуги и ресурси на общността.

Популяризиране на ресурсите

Подкрепа на ромски момичета да се възползват от личните и колективни силни страни (т.е. знания, умения, работа в мрежа), като използват наличните ресурси в техните общности.

Овластени момичета

Овластяване на ромските момичета в риск да вземат свои собствени решения относно майчинството.

RoMoMatter in Action

Project Images

Blog

Partners